Diederick Klein Kranenburg (Leiderdorp, 1983)

Al lang voor mijn studie geschiedenis was ik geïnteresseerd in het levensverhaal van mensen. Welke keuzes hebben zij gemaakt en hoe zijn zij omgegaan met moeilijke situaties zoals armoede, oorlog of migratie? Wat gebeurde er met hen wanneer zich grote veranderingen voordeden? In mijn studie ben ik me ook steeds meer gaan richten op dit onderwerp. Dit resulteerde in een scriptieonderzoek naar de manier waarop de Molukse gemeenschap reageerde op het ontslag in Indië en de overtocht naar Nederland. Een interessante uitkomst was dat veel Molukkers zich niet enkel keerden tegen de Nederlandse staat, maar dat zij ook onderling veel conflicten hadden en dat er grote verschillen bestonden wat betreft aanpassing aan de Nederlandse samenleving.

Stage
Tijdens mijn stage bij de gemeente Amsterdam ben ik geïnteresseerd geraakt in de manier waarop veranderingsprocessen zich in een stad afspelen. Toen ik dan ook de kans kreeg om een promotie-onderzoek te doen naar de veranderingen in het samenleven in de Schilderswijk in Den Haag, heb ik dat met beide handen aangegrepen. In mijn onderzoek richt ik mij op de manier waarop mensen met elkaar omgingen in de wijk en hoe en waarom dat veranderde. Van wie konden mensen hulp verwachten, welke verschillen bestonden er eigenlijk in de wijk en hoe kwamen deze tot uiting en hoe veranderde het wijkleven in de periode tussen 1920 en 1985. Voor dit onderzoek voer ik onder andere gesprekken met (oud)-bewoners, die een onmisbare bron vormen om meer te weten te komen over het dagelijks leven in de Schilderswijk.

Onherkenbaar
Het spoorzoekersproject sluit perfect aan op mijn onderzoek. Herinneringen van mensen zijn soms gekleurd door latere ervaringen, maar in oude foto's is het verleden onveranderd terug te zien. De Schilderswijk is zo onherkenbaar veranderd, dat een wandeling erdoorheen soms weinig zicht biedt op het verleden. In foto's is deze 'verloren' wereld echter nog wel terug te vinden. De mooiste vind ik diegene die een beeld geven van een het normale leven op straat, of van een klein binnenplaatsje achter het woonhuis. Maar ook foto's van een interieur zijn een bron van informatie. Hoe wisten grote gezinnen samen te leven op twee kamertjes? Naast het nut voor mijn onderzoek, is het ook erg leuk om dit project te doen. De foto's brengen bij mensen allerlei verhalen naar boven, die altijd geweldig zijn om te horen.

Wortels
De foto's die ik heb gevonden zijn afkomstig van de familie De Koning. Zij hebben een groot deel van hun leven, dat begon aan het eind van de jaren twintig, in de Schilderswijk gewoond. Vanaf de jaren vijftig hadden ze een groentewinkel in de wijk, op de hoek van de Brueghelstraat en de Van Miereveltstraat. Maar veel foto's gaan veel verder terug, tot aan de wortels van hun familie. Voor haar lagen die in Den Haag, voor hem op de Zeeuwse eilanden.Reacties: Geen berichten
Uw reactie
Naam (Log in): 
E-mailadres: 
Onderwerp: 
Bericht: