Koester het verleden, maar vergeet niet het heden

Ik had een boek in de kast staan met als titel 'Ik had een neef in Den Haag', geschreven door Annemarie Cottaar. Het boek gaat over buitenlanders die in de 20e eeuw naar Nederland emigreerden, op zoek naar een beter leven. Zo ook mijn vader, die het communisme in China meer dan zat was en in Den Haag zijn toevlucht zocht. Door een telefoontje met de schrijfster kwam ik in contact met de Chinese spoorzoekster Kai Yin Or, die mijn herinneringen opluisterde uit de tijd dat mijn vader een Chinees restaurant had in de Wagenstraat. Omdat het Haagse Spoorzoekersproject mij aansprak, heb ik mij ook aangemeld.

Chemie
Ik heb redelijk veel vroege herinneringen en misschien is dat de reden dat ik een apart gevoel krijg bij het zien van oude foto's. Een foto is een fractie van een gebeurtenis waaraan een ieder een verhaal kan verbinden. Dat verklaart de chemie die ik heb bij het zien van foto's en films uit het verleden.

De Mussen
Van het bestuur van het Clubhuis de Mussen in de Schilderswijk heb ik een grote collectie foto's mogen gebruiken voor mijn bijdrage aan het project. De Mussen is een van de oudste clubhuizen van de Schilderswijk in Den Haag. In 1926 opgericht door Meester de Bruin fungeerde het als toevluchtsoord voor kansarmen en jeugdigen uit de buurt. Veel oud-Schilderswijkers hebben prachtige herinneringen aan hun belevenissen bij de Mussen. De foto's geven een gevarieerd beeld van de betekenis die het clubhuis vertolkte in de jaren tussen 1926 en 1960. Tot op de dag van vandaag vormt De Mussen, welliswaar in een nieuw jasje, een belangrijke sociale en culturele plek in de samenleving van de Schilderswijk.